MR

Wie zijn wij en wat doet de MR:

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

De bezetting van de MR ziet er als volgt uit voor het komende jaar:

Namens de oudergeleding:

Inge van Loo (voorzitter)

Avalon de Bruijn (secretaris

Hans van der Rijst


Namens de personeelsgeleding:

Bo Margadant-Boone

Wies Potma

Miriam Rave


Vergaderingen:

Anders dan in op de Jaarkalender vermeld zijn de vergaderdata als volgt:

Woensdag 17 september 2017

Woensdag 08 november 2017

Woensdag 24 januari 2018

Woensdag 14 maart 2018

Woensdag 25 april 2018

Woensdag 20 juni 2018

Allen om 20.00 uur. Als ouder, verzorger mag u de vergaderingen bijwonen.


Contact:

Wij zijn te bereiken via het emailadres: mrjenaplanschoolheerde@gmail.com maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken op school.

Wij houden jullie dit jaar op de hoogte via de Krabbel.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.