MR

Wie zijn wij en wat doet de MR:

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

De bezetting van de MR ziet er als volgt uit voor het komende jaar:

Namens de oudergeleding:

Hans van der Rijst (voorzitter)

Avalon de Bruijn (secretaris)


Namens de personeelsgeleding:

Wies Potma en Miriam Rave


Vergaderingen:

Woensdag 26 september 2018

Woensdag 21 november 2018

Woensdag 30 januari 2019

Woensdag 27 maart 2019

Woensdag 08 mei 2019

Woensdag 26 juni 2019

Allen om 20.00 uur. Als ouder, verzorger mag u de vergaderingen bijwonen.

 

Contact:

Wij zijn te bereiken via het emailadres: mr.jenaplanschoolheerde@stichtingproo.nl, maar u mag ons natuurlijk ook gewoon aanspreken op school.

Wij houden jullie op de hoogte via de Krabbel.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.