Team

Het team van de Jenaplanschool Heerde is een stamgroep op zich! Het team bestaat uit een vaste groep mensen die ieder vanuit eigen talent en passie vorm en inhoud geven aan ons jenaplanonderwijs. Onze school is een erkende en gecertificeerde jenaplanschool. Dit houdt o.a. in dat alle groepsleerkrachten een erkende jenaplanopleiding hebben genoten en/ of een deelcertificaat hebben behaald en/ of een certificering binnen het ontwikkelings- of ervaringsgerichte onderwijs hebben. 


Bo Margadant-Boone

Functie: Groepsleerkracht Moffeltjes - Kleuterbouw

Taken: VVE - Leescoördinator - Coördinator Bouwouders - werkgroep Wereldverkenning

Talenten/ interesses: thematisch- en betekenisvol onderwijs ontwerpen - ontwikkelingsgericht onderwijs verzorgen - outdoor education - kunnen kijken en handelen als visionair en pionier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeannette Steenbergen

Functie: extra groepsleerkracht Moffeltjes - Kleuterbouw

Jeannette heeft onze school als stamschool; dit betekent dat wanneer zij niet elders hoeft in te vallen, zij standaard drie dagen bij ons in school aanwezig is. Op dit moment is zij als extra vaste kracht ingezet in onze kleutergroep. Hier blijft zij werkzaam tot aan het einde van dit schooljaar; uitbreiding naar volgend schooljaar behoort tot de mogelijkheden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ginie Kraaijenbrink

Functie: Groepsleerkracht Leesbeesten - Onderbouw

Taken: Penningmeester Stichting Jenakids - BHVer - werkgroep Wereldverkenning

Talenten/ interesses: Rekenspecialist - Leren Zichtbaar Maken - interventies Leesonderwijs - ICT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wies Potma

Functie: Groepsleerkracht Leesbeesten - Onderbouw + op woensdag Groepsleerkracht Paradijsvogels 2

Taken: lid MR - Coördinator Cultuur - Coördinator Keuzevakken 

Talenten/ interesses: organisatie - creatief - vieringen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iris van Schaik

Functie: Groepsleerkracht Kameleons - Middenbouw (maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend) - Coördinator Bouwouders

Talenten/ interesses: organisatie - spel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liesbeth Aten

Functie: Groepsleerkracht Kameleons - Middenbouw (woensdag, donderdag, vrijdag)

Talent/ interesse: thematisch werken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mariël Bastiaan

Functie: Groepsleerkracht Paradijsvogels Bovenbouw - groepsleerkracht MasterSEN

Taken: Cultuur coördinator - BHVer - Opleider in de school (OIS) - Coördinator studenten & begeleiding

Talenten/ interesses: onderwijs aan nieuwkomers - muziek & dans

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miriam Rave

Functie: Groepsleerkracht Paradijsvogels - Bovenbouw - groepsleerkracht MasterSEN

Taken: lid MR - ondersteuning & begeleiding (Intern Begeleider) - begeleiding Kangoeroegroep - werkgroep Wereldverkenning

Talenten: Sport & Spel - Wetenschap & Technologie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anniek Brinkman 

Functie: Academische student (WPO'er) - groepsleerkracht Paradijsvogels - Bovenbouw

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chantal Franken

Functie: Administratieve kracht

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ida Visser

Functie: Vakleerkracht Godsdienstonderwijs

Talenten: verhalen vertellen - tuinieren - gitaarspelen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marleen Witteveen

Functie: Vakleerkracht Humanistische vorming

Talenten: maatschappelijke vorming - coöperatieve werkvormen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marten van de Worp

Functie: Vakleerkracht Muziek (woensdag en vrijdagmiddag)

Talenten: ontplooien van muzikale talenten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gudi Dröge

Functie: Groepsondersteuner in de ruimste zin van het woord (maandagochtend, dinsdagochtend, vrijdagochtend)

Talenten: kinderen bemoedigen en stimuleren om het beste uit hen zelf te halen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heidi Polman

Functie: Vrijwilliger facilitaire dienst (maandag, dinsdag en donderdag)

Talenten: goed humeur en altijd in voor een gezellig praatje

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annelies van Middelkoop

Functie: Conciërge (iedere dinsdag) en Ondersteuning ICT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halil Dogan

Functie: Ondersteuning ICT (iedere vrijdagochtend)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gertine Vorstelman

Directeur van de school (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)

Taken: onderwijskwaliteit & personeelsbeleid - BHVer - leerlingenraad - coördinator Oud Papier - tuin/ dierenverzorging - begeleiding Academische student - werkgroep Verkeer - website/ PR - schoolcontactpersoon 

Buiten school: secretaris Nederlandse Jenaplanvereniging - coördinator Werkplek Leren 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.