Team

Het team van de Jenaplanschool Heerde is een stamgroep op zich! Het team bestaat uit een vaste groep mensen die ieder vanuit eigen talent en passie vorm en inhoud geven aan ons Jenaplanonderwijs. Onze school is een erkende en gecertificeerde Jenaplanschool. Dit houdt o.a. in dat alle groepsleerkrachten een erkende Jenaplanopleiding hebben genoten en/of een deelcertificaat hebben behaald en/of een certificering binnen het ontwikkelings- of ervaringsgerichte onderwijs hebben. 
 

Miriam Rave
Schoolleiding a.i. - IB-er - Stamgroepleider 6-7-8 Paradijsvogels - Master SEN
Taken: lid MR - ondersteuning & begeleiding (Intern Begeleider) - BHV-er
Talenten/interesses: Sport & Spel - Wetenschap & Technologie - dyslexie - hoogbegaafdheid - kinderen met angst en faalangst

Mariël Bastiaan
Schoolleiding a.i. - Stamgroepleider 6-7-8 Paradijsvogels - Master SEN
Taken: Cultuurcoördinator - BHV 'er - Opleider in de school (OIS) - Coördinator studenten & begeleiding
Talenten/ Interesses: Wetenschap & Technologie - Onderwijs aan nieuwkomers - Muziek & dans - Kinderen met angst en faalangst  

Froukje de Vos
Stamgroepleider 1-2 Bevers - 6-7-8 Paradijsvogels
Taken: coördinator Hoornerfeest, coördinator bouwouders, kinderraad
Talenten/interesses: sport & spel - vieringen - organiseren - mindset

Marieke Nooteboom
Stamgroepleider 1-2 Bevers
Taken: MR-lid, vertrouwenspersoon, coördinator Hoornerfeest, coördinator dieren & tuin
Talenten/interesses: creatief - Kunst & cultuur - zingen

Linda Eisema
Stamgroepleider 1-2 Bevers

Ginie Kraaijenbrink - Grotenhuis
Stamgroepleider 3-4-5 Giraffen
Taken: penningmeester Stichting Jenakids, coördinator Oudpapieracties, onderhoud website, BHV-er.
Talenten/interesses: theater, sport, mindset

Marlinde Venema
Stamgroepleider 3-4-5 Giraffen

Ilse Tellegen
Stamgroepleider 3-4-5 Zebra's 
Interesses: Engels, sport & Spel, thematisch onderwijs

Hellen Vlijm
Onderwijsassistente
 

Marjolein Kerkdijk
Onderwijsassistente

Gudi Dröge
Vrijwilliger ondersteuning stamgroepsleiders

Bea ter Horst
Administratie

Halil Dogan
Ondersteuning ICT 

Evelien Geerdink
Vakleerkracht Humanistische vorming

Marloes Zeeman
Vakleerkracht Godsdienstige vorming

Marten van de Worp
Vakleerkracht muziek

Willem Zijlstra
Conciërge

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.