Oud Papieractie

Zo’n zes keer per jaar hebben wij een Oud Papier actie. Er komen dan een aantal containers bij school te staan. Op deze manier halen we jaarlijks een grote hoeveelheid oud papier op. Dat heeft twee voordelen. Het brengt én geld op voor onze kinderen én de recycling van het oud papier is een goede zaak voor het milieu. Bij de Oud Papieractie kunnen wij elke keer weer rekenen op verschillende helpende handen van onze ouders. Dit maakt de actie nog steeds tot een groot succes.

De data voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn: 

- Vrijdag 1 september 2023 vanaf 18.00 uur

- Zaterdag 18 november 2023 vanaf 9.00 uur

- Zaterdag 3 februari 2024 vanaf 9.00 uur

- Vrijdag 5 april 2023 vanaf 18.00 uur

- Vrijdag 28 juni 2024 vanaf 18.00 uur

Vanaf vrijdagochtend 8.00 uur tot en met maandagochtend 7.00 uur staan de containers bij onze school. U kunt hier zelf ook uw papier komen brengen. 
Wilt u graag een reminder voor de actiemomenten? Of hebt u een opmerking en/of vraag? Stuur dan een mailtje naar: oudpapierhoorn@gmail.com

Afspraken m.b.t. het inzamelen van het Oud Papier 

Dit mag u verwachten van school:

School zorgt ervoor dat de containers worden gehaald en gebracht op tijden dat de kinderen er zo min mogelijk hinder van ondervinden. 

School zorgt ervoor dat de routes voor de hulpkrachten klaar liggen op school.

School zorgt ervoor dat er koffie/ thee met iets lekkers is voor de in de pauzemomenten.

Voor de huishoudelijke zaken (eten/ drinken/ openen en sluiten van school etc.) is één van de groepsleerkrachten uw aanspreekpunt.

Voor de organisatorische zaken (routes/ hulpkrachten/ telefonisch contact etc.) is de oud-papiercoördinator, Ginie Kraaijenbrink uw aanspreekpunt.

Dit verwachten wij van onze hulpkrachten:

De chauffeurs op de route zorgen zelf voor een aanhangwagen met afdeknet.

Als u onverwachts toch niet kunt, probeert u in eerste instantie zelf voor vervanging te zorgen. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u mailen met de coördinator (g.kraaijenbrink@stichtingproo.nl). Een door u gemaakte wijziging geeft u door aan de coördinator.

Van de chauffeurs en de bijrijders wordt verwacht dat zij  géén kinderen meenemen in de aanhangwagen. Als school voelen wij ons zeer verantwoordelijk voor het reilen en zeilen tijdens onze activiteiten; kinderen achterop een aanhangwagen vinden wij onverantwoordelijk. Natuurlijk kunnen de kinderen best mee op de achterbank!

Van de chauffeurs en de bijrijders verwachten wij dat men elkaar helpt op de routes; het kan niet zo zijn dat de mensen die al klaar zijn op een route eerder naar huis kunnen dan de mensen met een volle route. Samen uit; samen thuis! We springen dus bij en sluiten gezamenlijk de ochtend of avond af. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.