Schooltijden

Onze school hanteert een continurooster. Vanaf 8.10 uur is uw kind van harte welkom om alleen of samen met u de school binnen te komen. Op deze manier is er voldoende tijd om contact te zoeken met leeftijdsgenootjes en groepsleerkrachten zodat de overgang van thuis naar school flexibel kan verlopen. Voor schooltijd gaat onze aandacht uit naar de kinderen; u kunt de groepsleerkracht aanschieten voor een kort berichtje. Heeft u meer tijd nodig dan vragen wij u om een afspraak te maken na schooltijd. De aandacht kan er dan optimaal voor u als ouder zijn. 

Wij starten de schooldag om 8.30 uur en gedurende de dag bouwen wij meerdere kleine rustmomenten in zodat er een ritme/cadans in de dag ontstaat. Tussen 12.15 uur en 12.45 uur eten wij met uw kind(eren) en kunnen zij onder toezicht van de groepsleerkrachten buiten spelen. Bij slecht weer bieden wij binnen activiteiten aan. Het pakken van een rustmomentje binnen is in overleg met de groepsleerkrachten altijd mogelijk.

Iedere stamgroep heeft een medicijnkastje in de groep. Hierin wordt eventuele medicatie van uw kind bewaard. Tevens zit er standaard een tube zonnebrand, pleisters, pincet en sinaspril in.

Op maandag, dinsdag en donderdag gaat de school om 14.30 uur uit. Op woensdag gaat de school voor iedereen om 12.15 uur uit. Op vrijdag gaat de school voor de Eekhoorns, Vlinders en de Leesbeesten om 12.15 uur uit en voor de Kameleons en de Paradijsvogels om 14.30 uur. Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Om de rust in school te bewaren en om kinderen de gelegenheid te geven in de hal te werken, vragen wij u om buiten te wachten als u uw kind(eren) komt ophalen. Uiteraard kunt u na het luiden van de bel en het uitgaan van de school nog naar binnen komen om iets te bekijken of te vragen.

Onze vakanties kunt u vinden onder het tabblad "Agenda".

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.