Stichting Jenakids

Aan de Jenaplanschool Heerde is een aparte stichting verbonden die alle gelden en middelen beheert die niet uit het reguliere onderwijsbudget kunnen worden gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld de gelden uit de ouderbijdrages, de Oud Papieracties en uit onze jaarlijkse Oud IJzeractie. Een fantastisch initiatief waarbij het geld van onze ouders echt zuiver besteed wordt aan extraatjes. Hierbij kunt u denken aan extra activiteiten, vieringen, uitjes, spel- en speelmateriaal.

Voor meer informatie over onze Oud Papieractie klikt u hier. Voor meer informatie over onze Oud IJzeractie klikt u hier.

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter           :  Kim Dijkgraaf (ouder)
Penningmeester:  Ginie Kraaijenbrink (groepsleerkracht) 
Secretaris          :  Herma Schuldink (ouder)

Bij aanvang van ieder schooljaar wordt er in samenspraak met het team en de MR een wensenlijstje gemaakt. De inkomsten uit de Oud IJzeractie en de Oud Papieracties worden volledig besteed aan de realisatie van deze wensen.

Wat realiseerde Stichting Jenakids in 2019-2020 voor onze kinderen? 

 • Bijdrage aan het waterspeeltoestel op het plein 
 • USB-sticks voor de bovenbouw 
 • Vloerkleed Leesbeesten 
 • Tafeltennisballetjes outdoor 
 • Tafelvoetbal 
 • Discolamp 
 • Voetballen 
 • Spelletjes voor spelletjeskast Kameleons 
 • Abonnement "Donald Duck" Paradijsvogels 
 • CD-speler 
 • Digitale camera Vlinders 
 • Bluetooth speaker Paradijsvogels 
 • Verteltassen en boeken Kleuterbouw 

  Jaarlijkse bijdrage aan realisatie: 
 • Jaaropening 
 • Schoolreizen en schoolkampen (Busvervoer) 
 • Vieringen 
 • Excursies 
 • Budgetten voor stamgroepen  
 • Kerstviering 
 • Sinterklaasviering 
 • Koningsspelen 
 • Attentie kinderen avond4daagse. 
 • Theateravond groep 8 
 • Afscheid groep 8 

Stichting Jenakids voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een ‘algemeen nut beoogde instelling’, oftewel ANBI. Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan onze kinderen.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.