School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

De wereld in

Wereldverkenning; oriëntatie op jezelf, de ander en je omgeving.

Indicatoren die hierbij een belangrijke rol spelen in onze school:

- Ons onderwijs is "werkelijkheidsnabij"; wij leren zoveel mogelijk vanuit echte ervaringen;

- Wij maken tijd en ruimte voor zelfstandig onderzoek en ontdekken; 

- Wij zorgen voor momenten van verwondering;

- Wij zorgen voor voldoende onderzoeksmateriaal en een rijke leeromgeving;

- Wij vinden het belangrijk om kritisch te zijn over ontwikkelingen in samenleving en cultuur;

- Wij leren kinderen om goede vragen te stellen;

- Er is een relatie met technologie en burgerschap;

- Wij zorgen voor een goede afwisseling van de vier basisactiviteiten (gesprek, spel, werk en viering);

- Kinderen kunnen persoonlijk betekenis geven aan onderwerpen en thema's. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.