School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

Dyslexievriendelijke school

Onze school is een dyslexievriendelijke school. Dit betekent dat wij de problemen die kinderen met dyslexie op sociaal-emotioneel gebied én cognitief gebied hebben zeer serieus nemen. Wij signaleren deze problemen vroegtijdig en pakken deze op een adequate wijze aan. Wij besteden veel aandacht aan de sterke kanten van deze kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als basis voor effectief onderwijs aan kinderen met dyslexie richten wij ons op goed lees- en spellingsonderwijs in een stimulerende omgeving. Pas als daaraan is voldaan, kan alle extra begeleiding ook gewenste effecten opleveren.

Binnen onze school:

- is er een gecertificeerde dyslexiespecialist aanwezig

- is er een actief dyslexieprotocol

- is er een stilteruimte waar een groepsondersteuner op vaste momenten met kinderen kan werken

- werken kinderen met lees- en spellingsproblemen preventief met het programma BOUW! 

- kunnen kinderen met dyslexie en/ of lees- en spellingsproblemen gebruik maken van ondersteunende software als SprintPlus

- is er veel aandacht voor leesmotivatie

- zijn verschillende leesouders actief

- wordt er samengewerkt met de Bibliotheek Noord Veluwe en hebben wij een bibliotheek in school; onze bibliotheek beschikt over een ruime keuze aan nieuwe boeken. 

- zijn twee leescoördinatoren en een leesspecialist die zorgdragen voor deze bibliotheek en bijbehorende activiteiten

In ons schoolgebouw beschikken we over een externe Dyslexiespecialist (KBC Dyslexie) die naast onderzoek ook behandeling uitvoert. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.