School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

Jenaplanonderwijs

Jenaplanschool Heerde; school waar je leert samenleven! Het Jenaplan is een pedagogisch onderwijsconcept. 

Maak kennis met het Jenaplanonderwijs en kijk snel naar deze animatie!

Bij ons op school leren en werken de kinderen van en met elkaar in stamgroepen; 1-2  Eekhoorns, 1-2 Vlinders, 3 Leesbeesten, 4-5 Kameleons en 6-7-8 Paradijsvogels. Binnen onze Jenaplanschool hebben we elkaar nodig: kinderen, stamgroepleiders en ouders. En met elkaar zorgen we voor een sfeer waar iedereen zich thuis voelt. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo is elk kind een keer de jongste, maar ook een keer de oudste in een groep. Van minder wetende naar meerwetende; elkaar helpen en uitleggen aan de ander is een ultieme manier om te leren. De stamgroepleider is er om te stimuleren en te begeleiden in dit proces.

Gesprek

Elke dag beginnen wij in de kring. En elke dag heeft zijn eigen specifieke kring, natuurlijk beginnen wij op maandag met de weekendkring, dan vertellen wij wat we in het weekend hebben gedaan. Maar wij hebben ook andere kringen: Nieuwskring, Filosofiekring, Verjaardagskring, Themakring of een Boekenkring. In een gesprek leren kinderen overleggen en beslissen, het bespreken van ervaringen, het vormen van een mening, het innemen van een standpunt, leren zij kritisch te zijn, maar natuurlijk luisteren zij ook naar wat de ander te melden heeft en respecteren zij de mening van de ander.

Spel

Spel is de oervorm van leren. Kent u de uitdrukking: Laat het spelen leren zijn en het leren spelen zijn? Met spel oefen je rekening houden met de ander, samen een strategie bedenken, oplossingsgericht denken, maar ook het vieren van winnen en het omgaan met verlies.

Werk

Werk neemt een groot deel van de dag in beslag. Natuurlijk hebben wij binnen onze school reken- en taaltijd en natuurlijk maken de kinderen leeskilometers. Maar wij werken ook vaak aan projecten; drie keer per jaar met de hele school aan hetzelfde thema. En daar tussendoor hebben we in onze stamgroep onze eigen projecten. Dat lijkt allemaal heel simpel, maar tijdens het werk leren de kinderen ook plannen, uitvoeren, presenteren, evalueren, inoefenen, volharden. En wij moeten en willen kwaliteit leveren. De kinderen kunnen vertellen wat zij willen leren, maar ook wat zij geleerd hebben. Het werken is interessant en de kinderen snappen dat zij het nodig hebben om zich te ontwikkelen; zij willen verder komen.

Viering

Bij een viering laten de kinderen zien waar zij in de stamgroep aan gewerkt hebben; wat hebben zij geleerd, waar hebben zij met elkaar van genoten, wat was leuk, wat was er in het nieuws. Dit laten zij zien aan de andere stamgroepen, maar ook aan hun ouders. Je kunt zeggen dat wij tijdens de viering laten zien wat er is gebeurd in onze school en in onze omgeving.

Onze school wordt gevormd door drie groepen mensen: de kinderen, hun ouders en het team. Wij willen graag, dat deze drie groepen een gemeenschap vormen. Elke groep heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid, maar door de samenwerking tussen de verschillende groepen ontstaat een hechte gemeenschap. Kenmerkend voor de gemeenschapszin is dat iedereen zich vanuit eigen positie medeverantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen op school. Daarbij is een goede communicatie tussen de verschillende groepen van wezenlijk belang.

Samen onderschrijven en ondersteunen wij het jenaplan gedachtengoed! De kinderen, hun ouder(s) en het team, dat maakt de school. Jenaplan? Dat zijn wij! Onderwijs van NU maken we samen.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.