School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

Onze missie en visie

De kernwaarden van onze school zijn: ervaringsgericht aanbod - ontwikkeling van eigen initiatief en doorzettingsvermogen - ontwikkelingsgericht kijken naar kinderen - verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving - waardevormend onderwijs - opgroeien tot een rechtvaardig, respectvol en zelfbewust mens - creativiteit en wereldoriëntatie als hart van het onderwijs.

De missie van de Jenaplanschool Heerde geeft aan wat we willen bereiken en geeft richting aan ons werken.

Onze school is een Jenaplanschool. De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In ons onderwijs staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen  dus niet alleen kwalitatief uitstekend en vernieuwend  onderwijs bieden, maar ook een kwalitatief uitstekende pedagogische omgeving die er op gericht is onze kinderen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen.

Bovenstaande missie willen we realiseren door ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht te werken vanuit de basisprincipes en de kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs.

Op de Jenaplanschool Heerde staat het kind centraal, ongeacht capaciteiten, karakter en afkomst. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid streven we samen met de ouders naar een optimale ontwikkeling van ieder kind, waarbij duidelijk rekening gehouden wordt met eigenheid en mogelijkheden van ieder kind. Naast het verzorgen van een kwalitatief uitstekend en vernieuwend aanbod van kennis en vaardigheden, willen we kinderen middels ons onderwijsconcept opvoeden tot verantwoordelijke, rechtvaardige, zelfbewuste, respectvolle, creatieve en sociale individuen.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.