School

waar je leert

samenleven

Maak

kennis met

onze school

Wetenschap & Technologie

Wereldwijd zijn er voortdurend ontwikkelingen op technologisch gebied. De kinderen van nu worden opgeleid voor beroepen die sterk gericht zijn op technologische inzichten.

Dit houdt in dat de huidige kinderen vaardigheden aangereikt moet krijgen die passend zijn bij deze ontwikkelingen.

Wij zijn die school waar kinderen leren om relaties te leggen met anderen en met de wereld om hen heen. Maar ook dat het een plaats is waar kinderen zichzelf leren kennen, een eigen mening ontwikkelen en eigen keuzes maken.

Kinderen op onze school leren van levensechte situaties en dat wat zij leren er toe doet. Dit doen zij door initiatieven te nemen vanuit eigen interesses en vragen maar ook door kritisch te kijken naar de wereld om hen heen. In relatie met de ander leren de kinderen de meerwaarde van het samen ontdekken. Hierin zijn samenwerken en argumenteren belangrijke pijlers.

Wanneer de kinderen onze school verlaten dan zijn zij democratische burgers, zij hebben kennis gemaakt met begrippen als: democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

 

 

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat kinderen van de Jenaplanschool Heerde jonge burgers zijn die een actieve rol kunnen spelen in de eigen leefomgeving en de samenleving. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.